Internetový obchod Facebook

Chlórhexidin

 chlorhexidin 

 

 CHLÓRHEXIDIN

 

Chlórhexidin je v súčasnej dobe považovaný za najvýhodnejšiu chemickú látku účinnú proti zubnému plaku. Uplatňuje sa ako v prevencii, tak i pri liečbe onemocnení ďasien i ústnej sliznice. Svoju dôležitú úlohu zohráva tiež i v prevencii proti vzniku zubného kazu. Okrem antibakteriálneho účinku má chlórhexidin aj protipliesňové i protivírusové účinky. V dentálnom užívaní sa vyskytuje najčastejšie v ústnych vodách, zubných pastách alebo v dentálnych nitiach.

 

História
Chlórhexidin bol syntetizovaný už v 40-tich rokoch minulého storočia. Do humánnej medicíny bol ako antiseptikum využívaný v pôrodníctve v r.1954 a od r.1959 je využívaný v zubnom lekárstve. Jeho protiplakový efekt bol rozpoznaný pánom Schröederom v r.1962 a na prelome 60-tich a 70-tich rokov minulého storočia bol potvrdený.

Chemická štruktúra a mechanizmus antibakteriálneho pôsobenia
Chlórhexidin je povrchove aktívna kationická zlúčenina, ktorá se dobre viaže k opačne nabitým povrchovým štruktúram buňkových povrchov. Pri väzbe na bakteriálne buňky sa viaže hlavne na fosfátové skupiny fosfolipidové buňkové membrány a narušuje tak ich permeabilitu. U vyššej koncentrácie dochádza k priamemu narušeniu buňkovej membrány, prieniku chlórhexidinu do vnútrobunkového priestoru a koagulácie buňkových bielkovín. Následné zmeny vedú k smrti bakteriálnej buňky. Hneď po aplikácii roztoku chlórhexidinu do úst, dochádza k odumretiu 60-90% ústnych mikroorganizmov.

Široké spektrum účinku
Spektrum účinku zahrnuje tak ako gram-pozitívnejí baktérie (Streptococcus mutans, pyogenes, sanguis, viridans, feacalis, Staphylococcus aureus), tak aj baktérie gram-negatívnej (Escherichia coli, Enterobactercloacae, Klebsiela aerogenes, Salmonela typhimurium, Serratia marcescens). Chlórhexidin pôsobí bakteriostaticky (zastavuje množenie baktérií) až baktericídne (spôsobuje zánik bakteriálnej bunky) v závislosti na aktuálnej koncentrácii, pričom baktericídna hladina je odlišná pre rôzne bakteriálne druhy. Chlórhexidin má tiež antimykotický účinok (proti kvasinkám rodu Candida a dermatofytům) a protivírusový (proti herpesvírusom, myxovírusom, vírusu žltačky typu B, vírusu HIV a iným).

13

Dlohodobá antibakteriálna a antiplaková účinnosť
Približne 30% z podaného množstva zostáva po výplachu úst naviazané na povrchové štruktúry epiteliálnych buniek ústnej sliznice a tiež i na povrchu zubov. Tak se vytvorí zásoba chlórhexidinu, z ktorej se v závislosti na poklese jeho koncentrácie v sline chlórhexidin postupne uvoľňuje. Tak je zaistená dlhodobá účinnosť proti zubnému plaku, čo je vlastnosť medzi obdobnými látkami zcela unikátna. Účinná bakteriostatická koncentrácia bola v sline preukázaná aj po viac ako 8-mich a novšími dokázanými výskumami i po 12-tich hodinách.

Vysoká bezpečnosť
Bezpečnosť je veľmi dôležitou vlastnosťou každej látky využívanej v lekárstve. Výhodou oproti antibiotikám je, že na látkuchlórhexidin nevzniká rezistencia a preto zostáva jeho účinnosť zachovaná i pri opakovanom a dlhodobom podávaní. Toxicita pre bunky a riziko vzniku precitlivelosti je v súčasnej dobe hodnotené ako minimálne. Karcinogénne ani mutagénne účinky neboli preukázané. V dobe tehotenstva a kojenia nie sú výplachy dutiny ústnej kontraindikované. Chlórhexidin preto môžu používať dospelí, mladiství i deti, ktoré sú už schopné si vyplachovať ústa a nie ho prehĺtať.

Správny spôsob použitia znamená minimum vedľajších účinkov
Vedľajšie účinky v podobe prechodnej zmeny zafarbenia jazyka (zožltnutie) a ďalších tkání, sa prejavuje pri dlhodobom a veľmi častom používaní v rozpore s doporučenými, alebo pri prekročení doporučeného dávkovania. Všetky prípadné zmeny zafarbenia sú ale plne vratné a samovoľne zmiznú po vysadení prípravku. Rýchlejšie ich je možné odstrániť intenzívnym čistením zubov alebo ordinačným vyčistením.

Výskyt zmien zafarbenia je možné znížiť dodržiavaním nasledujúcich zásad:
- dodržovaním doporučeného dávkovania frekvencie a dĺžky používania
- voľbou správnej koncentrácie roztoku s ohľadom na indikáciu použitia
- prevádzaním výplachov až po dôkladnom mechanickom vyčistení zubov
- obmedzením fajčenia a konzumácie kávy, čajov a červeného vína po dobu používania

Upozornenie
K zníženiu účinnosti chlórhexidinu prichádza v styku s látkou SLS (Lauryl sulfát sodný), ktorá je obsiahnutá vo väčšine dostupných zubných pást na trhu. Preto je vhodné súčasne s výplachmi chlórhexidinu používať zubné pasty neobsahujúce látku SLS.