Internetový obchod Facebook

dentaurum sus2

 

  sus2 
 SUS2 (Sabbagh Universal Spring) funkčný aparát určený pre liečbu II. triedy. Je to intermaxilárne pevné teleskopické zariadenie s integrovanou pružinou. Vďaka 24 hod. účinku, univerzálnej veľkosti a vďaka jednoduchému ovládaniu poskytuje lepšiu alternatívu k bežným liečebným metódam u pacientov s nedostatočnou spoluprácou, s distálnym postavením zhryzu, s malým zvyškovým rastom i s dentálnou II. triedou. Je tiež vhodný na nechirurgické prebudovanie zhryzu u dospelých, pri liečbe pacientov s apláziami, alebo s dysfunkciou TMK .
 
 


Všeobecné informácie o SUS2 - návod na použitie

Univerzálna pružina Sabbagh je zhryzová pružina s teleskopovou časticou, ktorá sa dá univerzálne intermaxilárne nasadiť. Vyznačuje sa rozsiahlou konštantnou horizontálnou silou, ktorá sa rozvinie, keď sú ústa zatvorené. Týmto funguje univerzálna pružina Sabbagh častejšie ako porovnateľné aparáty a vo veľkej miere je zabránené neželaným vedľajším efektom. Univerzálna pružina Sabbagh je ohľaduplná k čeľustnému kĺbu a pomáha zabrániť extrakciám a dysgnátnym operáciám.

Klinické použitie univerzálnej pružiny Sabbagh:
1. Korektúry distálnych porúch zhryzu (HERBST-ov efekt/ aktivačný efekt)
2. Unilaterálne korektúry II triedy/ laterognácie
3. Distalizácia bočných zubov HČ (náhrada headgearu)
4. Dentoalveolárne vyrovnanie oklúzie

Univerzálna pružina Sabbagh je ideálnym riešením pri liečbe pacientov, ktorí:
Slabo spolupracujú, alebo majú ochorenia horných dýchacích ciest/astma, prípady so zníženým alebo pomalým rastom, alebo majú alergiu na umelú hmotu.

V čom je univerzálna pružina Sabbagh iná?
V protiklade k náhlemu pôsobeniu síl HERBST-ovho aparátu má univerzálna pružina Sabbagh vďaka vbudovanej medzipružine mierny, pomaly sa vytvárajúci systém síl. Okrem iného sa tým znižuje nutnosť opráv tohoto aparátu.

Viaceré aparáty v jednom
Univerzálna pružina Sabbagh sa dá univerzálne nasadiť ako náhrada za: aktivátor, HERBST-a, headgear, elastiky a pri liečbe disfunkcií čeľustného kĺbu.

Univerzálna veľkosť
Príslušná veľkosť sa dá nastaviť zatočením a odtočením strednej teleskopovej rúrky ako aj nasadením aktivačných pružín (distančných alebo tlakových).

Rýchla aktivácia
Univerzálna pružina Sabbagh má oproti väčšine podobných zariadení veľké množstvo jednoduchých aktivačných možností ako sú vytočenie strednej teleskopovej rúrky alebo nasadenie aktivačných pružín (distančných alebo tlakových), takže pri celej liečbe vo väčšine prípadov postačí iba jedna sada SUS.

Jednoduchá manipulácia
Pre zabudovanie SUS2 nepotrebujete ani dodatočné časti oblúka ani špeciálne krúžky či iné vystuženia.

Skeletálne a dentoalveolárne zmeny
Univerzálna pružina Sabbagh má jedinečnú vlastnosť, a to že môže byť nasadená okrem iného aj ako HERBST aparát,č ako aj Jasper Jumper.

1. HERBST-ov efekt (aktivačný efekt). Spodná čeľusť je ventrálne nastavená, skeletálne zmeny sú vyžadované. Napruženie univerzálnej pružiny Sabbagh je nastavené na minimum. Univerzálna pružina Sabbagh sa dá aktivovať na korektúry distálnych porúch zhryzu alebo na docielenie repozičného efektu nasadením distančnej pružiny na žrdi teleskopu (pozri obrázok 4 a 5).

2. Jasper Jumper ®- efekt, pružná perová častica (náhrada plastiku). Poloha spodnej čeľusti zostane nezmenená a skeletálne efekty sú nízke. Maximálnym napružením univerzálnej pružiny Sabbagh sa dosiahnu rozsiahle dentoalveolárne zmeny. Aktivácia univerzálnej pružiny Sabbagh je umožnená nasadením tlačnej pružiny (otvorenej pružiny) na teleskopovú žrď. (viď obrázky 6 a 7)

Dobrá hygiena
Z hygienických dôvodov a kvôli zabráneniu zápachu z úst neboli pri konštrukcii univerzálnej pružiny Sabbagh - na rozdiel od iných aparátov - použité ani umelé hmoty, ani uzavereté rúrky. Univerzálna pružina Sabbagh je úplne otvorená a vďaka tomu sa stará o prietok slín kvôli dobrým hygienickým výsledkom.

Dobrá akceptácia
Vďaka útlemu tvaru a dobrej pohyblivosti spodnej čeľusti, ako aj potreby minimálneho úsilia zo strany rovnako pacienta ako aj lekára.

Menej vedľajších efektov
Na rozdiel od gumených ťahov neprichádza pri nasadení univerzálnej pružiny Sabbagh k extrúzii bočných zubov. Je zabránené počiatočným kontaktom. Sila sa vyvinie pri zatvorení úst, nie pri ich otvorení. Tým je univerzálna pružina Sabbagh dlhšie a častejšie funkčná a spôsobuje rozsiahle horizontálne pôsobenie síl.

Žiadne laboratórne práce
Nákladná spájkovacia technika potrebná pri normálnych HERBSTových aparátoch je pri univerzálnej pružine Sabbagh zbytočná.

  3x

 

Montážny postup

1. Veľkosť univerzálnej pružiny Sabbagh sa dá manuálne nastaviť odtočením alebo zatočením strednej teleskopiskej rúrky. Dĺžka strednej teleskopickej rúrky sa dá prednastaviť pomocou aktivačného kľúča pootočením skrutky s drážkou vo vodiacej rúrke univerzálnej pružiny Sabbagh. (viď obr. 10)

2. Spolu s pružinou je dodaná gombíčková kotva (1,0 mm). Túto vsuňte z distálnej strany cez slučku do Headgearovej rúrky a ohnite meziálne k headgearovej rúrke. Musí byť dodržaná medzera ca.4 mm distálne od headgearovej rúrky. Gombíčkovú kotvu zatnite na bukálnu stranu do uhla 30 až 40 stupňov. Ak je to potrebné, následne skráťte prečnievajúce konce drôtov bočnými cvokačkami zodpovedajúcej pevnosti. Strižné plochy na gombičkovej kotve prípadne zaleštite do hladka. Upevnite gombičkovú kotvu kovovou ligatúrou na háčik krúžku. (viď obr. 9 a 11)
3. Uchopte slučku v tvare U na teleskopickej žrdke dvoma tenkými plochými kliešťami (napr. obj.č. 004-455-00) a podľa smeru nasadenia (vpravo alebo vľavo) zahnite dovnútra.
4. Zaveďte teleskopickú tyčku s slučkou v tvare U do teleskopovej častice univerzálnej pružiny, ktorá je fixovaná na hornej čeľusti.
5. Zaveste už zahnutú slučku v tvare nad oceľový oblúk (aspoň 16*22) medzi trojkou a štvorkou DČ, po prípade (napr. Ex-prípady) medzi dvojkou a trojkou DČ.
6. Slučku v tvare U medzi dvojkou a trojkou DČ stlačte plochými kliešťami, tak aby sa univerzálna pružina Sabbagh nedala vyvliecť z oblúka.
7. Ponad slučku v tvare U založte retiazku/ligatúru, tak aby sa zabránilo vyrotovaniu univerzálnej pružiny Sabbagh smerom k perám/lícam.

sus obr zuby

Hlavne skeletálny alebo dentoalveolárny efekt

1. Aby sme dosiahli skeletálny efekt (HERBSTov/aktivačný efekt), musí sa pružná sila univerzálnej pružiny Sabbagh minimalizovať, tak že sa stredná časť teleskopickej rúrky (obr.1) vkrúti dovnútra. Dĺžka univerzálnej pružiny Sabbagh sa dá podľa potreby nastaviť alebo aktivovať distančnou pružinou (zatvorenou pružinou), tak že bude spodná čeľusť nastavovaná vo ventrálnej polohe (podobne ako konštrukčný zhryz pri výrobe bionátorov/bimaxilárnych aparátov).

2. Aby sme dosiahli dentoalveolárny efekt (distalizácia molárov hornej čeľusti alebo mezializácia bočných zubov dolnej čelusti) bez zmien v polohe zhryzu, musíme maximalizovať silové pôsobenie univerzálnej pružiny Sabbagh, tak že sa stredná časť teleskopickej rúrky (obr.1) vykrúti von. Dĺžka univerzálnej pružiny Sabbagh sa dá podľa potreby nastaviť alebo aktivovať distančnou pružinou (otvorenou pružinou). Pacient tak môže kúsať v obvyklej polohe zhryzu a spodná čeľusť nebude nútená zaujať ventrálnu polohu.

Aktivačné možnosti univerzálnej pružiny Sabbagh

1. Zakrútením alebo vykrútením strednej teleskopovej rúrky, manuálne alebo pomocou aktivačného kľúča, ktorý sa zasadí do skrutky s drážkou na vodiacej rúrke.

2. Predĺžením alebo skrátením distálnej vzdialenosti gombíčkovej kotvy v headgearovej rúrke.

3. Nasadením aktivačných pružín (distančných alebo tlačných)v oblasti teleskopovej žrde.

4. Umiestnením slučky v tvare U (na teleskopovej tyčke) medzi rezák a očný zub namiesto umiestnenia medzi očný zub a prvý premolár.

 


Inštruktážne video o práci s SUS2 - kliknite sem


 sus2sus3 

 

Dentaurum ponúka dva druhy úvodných balení SUS2

607-145-01 SUS2 úvodný set (set neobsajuje CD ani aktivačný kľúč)

2 x Teleskopová rúrka
2 x Teleskopová rúrka montovacia
2 x Špendlíková spona Ø1,0mm, dĺžka 18mm
2 x Dištančné krúžky, 1mm
2 x Dištančné krúžky, 2mm
2 x Turbo-pružina / 22 mm
1 x Aktivačný kľúč set neobsahuje (treba dokúpiť individuálne)

 

607-140-01 SUS2 úvodný set (set obsahuje CD aj aktivačný kľúč)

2 x Teleskopová rúrka
2 x Teleskopová rúrka montovacia
2 x Špendlíková spona Ø1,0mm, dĺžka 18mm
2 x Dištančné krúžky, 1mm
2 x Dištančné krúžky, 2mm
2 x Turbo-pružina / 22 mm
1 x Aktivačný kľúč
1 x CD inštruktážne video

logo

 

 

  sus4