Internetový obchod Facebook

Myofunkčné trainery
Trainer T4K

od 6-11 rokov pre zmiešaný chrup

Trainer T4K soft (modrý), je určený pre "pred-ortodontickú" liečbu v univerzálnej velikosti, pripravený k okamžitému použitu.

1. fáza liečby: odvykanie cumlaniu palca, odvykanie tlaku jazyka na zuby.

Trainer T4K bol vyvinutý z potreby komplexnej a včasnej liečby pre deti, kedy funkčné aparáty tradične fungujú najlepšie.Tento produkt nevyžaduje výrobu v laboratóriu a je vyrobený v univerzálnej veľkosti pre všetky deti vo veku 6-11 rokov, kedy je chrup ešte zmiešaný.

Je počítačovo skonštruovaný tak, aby bolo spojené vzájomne myofunkčné cvičenie s charakteristikou polohovania zubov. Trainer čistite pod tečúcou vodou. Je vhodné ho raz do týždňa vyčistiť v roztoku na čistenie aparátikov.

 

t4kmodrý

 
Informácia pre rodičov - všeobecne:

Liečba detí s vyvíjajúcou sa malooklúziou (nesprávny, chybný skus) pre vekovú kategóriu cca 6 -11 ročných detí, zahrňuje správne vedenie zubov, polohu čeľustí a pomáha tiež pri myofunkčných poruchách detí (napr. dýchanie ústami alebo cumlanie palca). Na otázku prečo a kedy zahájiť ortodontickú liečbu určuje lekár. V podstate všetky deti vo fáze zmiešaného chrupu, ktoré sa objavia v ambulancii so známkami rozvíjajúcej sa malooklúzie, alebo s náznakom myofunkčnej poruchy, môžu začať s programom používajúcim pre začiatok liečby dentálne pomôcky - poziciónery. Táto pomôcka môže pomôcť deťom vo väčšine ich bežných malooklúzií, ktoré vidia aj rodičia, ako napr. nesprávne eruptujúce predné zuby, s ktorými chcú po konzultácii s lekárom niečo podniknúť. Treba si uvedomiť, že „prebieha pre-ortodontická" liečba, takže akékoľvek zlepšenie bude určite lepšie, ako starý prístup "počkajme a uvidíme, či sa nám to zhorší". Neexistuje tu totiž žiadny vedecký dôvod, prečo čakať. Korekcie myofunkčných problémov, ako napr. dýchanie ústami, alebo problém s polohou jazyka, je samozrejme nejdôležitejšia pre budúce dosiahnutie ortodontického úspechu. Eliminácia zmienených problémov spolu s niektorými dentálnymi korekciami môže v niektorých prípadoch vylúčiť potrebu ďaľšieho liečenia. Treba opakovane pripomenúť, že či zaháji liečbu dieťaťa a kedy, na to Vám dá najlepšiu odpoveď Váš ošetrujúci lekár.

video1www.myoresearch.com
  

navod