Internetový obchod Facebook

.

 

 

mini
Skrutka expanzná centrálna
M I NI


Skrutka určená pre dolnú čeľusť.
Je určená pre transverzálne otvorenie
a distalizáciu alebo aj pre obzvlášť
úzku hornú čeľusť. Plastová biela
šípka ukazuje smer otáčania.
Max. otvorenie skrutky je 6,5mm.
4x 1/4 otočenia znamená 0,70mm
Dĺžka skrutky je 10mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-300-30 bal 10ks
600-300-60 bal 100ks
 medium
Skrutka expanzná centrálna
M E D I U M


Skrutka určená pre hornú i dolnú čeľusť.
Je určená pre transverzálne otvorenie a distalizáciu. Plastová žltá šípka ukazuje
smer otáčania.Telo skrutky s priečnymi otvormi je optimálne pre dobrú retenci
v živici. Max.otvorenie skrutky je 7,5mm.
4x 1/4 otočenia znamená 0,80mm
Dĺžka skrutky je 11mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-301-30 bal 10ks
600-301-60 bal 100ks
maxi
Skrutka expanzná centrálna
M A X I

Skrutka určená pre hornú čeľusť.
Je určená pre transverzálne otvorenie. Plastová žltá šípka ukazuje
smer otáčania.Telo skrutky s priečnymi otvormi je optimálne pre dobrú retenciu
v živici. Max.otvorenie skrutky je 7,5mm.
4x 1/4 otočenia znamená 0,80mm
Dĺžka skrutky je 11,5mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-302-30 bal 10ks
600-302-60 bal 100ks
Skrutka magnum
Skrutka expanzná centrálna
M A G N U M


Extra veľké prevedenie skrutky. Je určená
pre transverzálne rozširovanie hornej čeľustia pre bimaxilárne funkčné ortodontické aparáty s dobrou retenciou v živici. Plastová žltá šípka ukazuje smer otáčania. Max.otvorenie skrutky je 11mm, 4x 1/4 otočenia znamená 0,80mm. Dĺžka skrutky je 14,5mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-303-30 bal 10ks
600-303-60 bal 100ks

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

rovna
Skrutka sektorová medium
ROVNÁ


Použitie: distalizácia a pre segmentové aparáty. Šípka ukazuje smer otvárania skrutky. Skrutka má rovné vodiace
prvky. Telo skrutky má vďaka priečnym pruhom optimálnu retenciu v živici. Max.otvorenie je 6mm. 4x1/4 otočenie = 0,40mm. Dĺžka skrutky je 12,5mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-500-10 bal 1ks
600-500-30 bal 10ks
600-500-60 bal 100ks
zah
Skrutka sektorová medium
ZAHNUTÁ


Použitie: protrúzia, distalizácia a pre segmentové aparáty. Šípka ukazuje smer otvárania skrutky. Skrutka má zahnuté vodiace prvky. Telo skrutky má vďaka priečnym pruhom optimálnu retenciu v živici. Max.otvorenie je 6mm. 4x 1/4 otočenie = 0,40mm. Dĺžka skrutky 13mm

Objednávkové číslo skrutky:
600-501-10 bal 1ks
600-501-30 bal 10ks
600-501-60 bal 100ks
600-502-10
Skrutka sektorová
rovná

M I N ISkrutka je určená na pohyb jednotlivých zubov. Skrutka má rovné vodiace prvky.
Smer otvárania skrutky je určený šípkou. Max.otvorenie je 4mm. 4x1/4 otočenie = 0,35mm. Dĺžka skrutky je 9,5mmObjednávkové číslo skrutky:
600-502-10 bal 1ks
600-502-30 bal 10ks
600-502-60 bal 100ks
600-503-10
Skrutka sektorová
zahnutá

M I N ISkrutka je určená na pohyb jednotlivých zubov. Skrutka má zahnuté vodiace prvky. Smer otvárania skrutky je určený šípkou. Max.otvorenie je 4mm. 4x1/4 otočenie = 0,35mm. Dĺžka skrutky je 9,5mmObjednávkové číslo skrutky:
600-503-10 bal 1ks
600-503-30 bal 10ks
600-503-60 bal 100ks